Skip to main content

Projekti

Centar za socijalni rad  učestvovao u realizaciji brojnih projekata koji se odnose na unapređenja socijalne i porodično-pravne zaštite kako na lokalnom nivou, tako i na širem planu.

 • Projekat ,,Izgradnja Doma za stara lica na teritoriji grada Novog Pazara,, (Gerontološki centar), kapaciteta 80 mesta, kojim smo konkurisali kod Ministarstva rada i socijalne politike, projekat je odobren i sredstva za izgradnju doma su obezbeđena i očekujemo realizaciju svih projektnih aktivnosti.
 • Projekat ,,Izgradnja servisa pomoći u kući za stare i OSI na teritoriji grada Novog Pazara,, koji nam je odobren na konkursu Fonda za socijalne inovacije.

 • Projekat ,,Instalacija programa – Integral-2 za vodenje evidencije i dokumentacije u Centru za socijalni rad. Izvršeno je umrežavanje svih kompjutera u Centru i u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike izvršeno je instaliranje licenciranog softvera ,,Integral-2,,.

 •  Projekat ,,Izrada strateškog plana opštine Novi Pazar,, gde smo uzeli aktivno ucešce u izradi strateških pravaca razvoja u oblasti socijalne zaštite.

 • Projekat : ,, Planiranje lokalnih usluga socijalne zaštite-PLUS,, za Ministarstvo rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije

 U okviru tog projekta uradena je Strategija socijalne zaštite i socijalne politike grada Novog Pazara,koja je usvajena od strane Gradskog veca i Skupštine grada Novog Pazara i vec su zapocete aktivnosti na realizaciji ovog strateškog dokumenta.

 • Projekat: ,, Nacrt Strategije za Rome ,, gde smo u saradnji sa NVO ,,Urban –in,, i drugim socijalnim akterima na lokalnom nivou radili na donošenju ovog strateškog dokumenta za poboljšanje položaja romske populacije.

 • Projekat: ,, Strategija za mlade ,, gde smo u saradnji sa Kancelarijom za mlade u Novom Pazaru i drugim socijalnim akterima na lokalnom novou radili na izradi ovog strateškog dokumenta za mlade

 • Projekat: ,,Izrada Lokalnog plana akcije za decu (LPA),,u saradnji sa UNICEF-om i Stratedžik marketingom,gde smo uzeli aktivno ucešce u izradi ovog strateškog dokumenta za našu opštinu,kao i na realizaciji brojnih aktivnosti iz ove strategije.

 • Projekat : ,, Sredivanje prijemne kancelarije,arhiviranje predmeta i unos u elektronsku bazu podataka. gde smo u okviru projekta Javnih radova 2010.godine konkurisali kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalne službe za zapošljavanje i projekat nam je odobren u trajanju od tri meseca.
 • Projekat ,,Partnerstvom protiv siromaštva,,gde smo bili partneri Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva i NVO ,,Urban –in,,

 • Projekat: ,,Zdravlje i mladi na Balkanu,, u organizaciji kanadske organizacije CIDA,gde smo uzeli aktivno ucešce u implementaciji svih aktivnosti na realizaciji ovog projekta.Kao rezultat ovih aktivnosti je otvaranje Savetovališta ua mlade u Zdravstvenom centru Novi Pazar,odnosno u Domu zdravlja,gde je ucešce Centra za socijalni rad bilo znacajno.

 • Predlozi projektnih ideja za ,,Pro-program,,

 • U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom unutrašnjih poslova instaliran je program ,,Celik,, - citac biometrijskih licnih karata za potrebe centra za socijalni rad.

 • Tokom godine redovno je raden mesecni Informator o radu Centra za socijalni rad

 • Urađen je Web sajt Centra za socijalni rad Novi Pazar:  www.csr-novipazar.org.rs , E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Urađeni su brojni upitnici o odredenim kategorijama korisnika (osobe sa invaliditetom,deca na porodicnom smeštaju i hraniteljstvu,socijalno ugrožena lica,itd.), za potrebe nadležnih ministarstava, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu,kao i za potrebe Gradske uprave grada Novog Pazara.

Budimo u kontaktu

Gde se nalazimo?

Novi Pazar

ul. Stevana Nemanje 198

Telefon

020 312 633 (centrala) 
020 5 311 807 (direktor)

Radno vreme

Ponedeljak-Petak
08:00 - 15:00